Kindgebonden budget 2017

Het kindgebonden budget is een extra maandelijkse toeslag van de overheid voor gezinnen met kinderen onder de 18 jaar die eventueel bovenop de vergoeding van de kinderbijslag 2017 komt. Het kindgebonden budget wordt per kind uitbetaald en is vooral bedoeld om gezinnen met lagere en middeninkomens te ondersteunen.

Omdat het kindgebonden budget per kind wordt uitgekeerd, profiteren vooral grote gezinnen van het kindgebonden budget.Hoe meer kinderen onder de 18 jaar een gezin telt, hoe hoger het kindgebonden budget kan zijn.

Wanneer heb ik recht op het kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget kan worden verkregen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • U heeft één of meerdere kinderen die jonger zijn dan 18 jaar
  • U, of de andere ouder van uw kind(eren), ontvangt nu kinderbijslag
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een Nederlandse verblijfsvergunning
  • Het gezamenlijke inkomen van u en uw partner is niet hoger dan de inkomensgrens

Wat is de hoogte van het kindgebonden budget in 2017?

Het kindgebonden budget wordt per kind uitbetaald en is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen van u en uw partner. Het gezamenlijke inkomen mag namelijk niet hoger zijn dan een bepaalde inkomensgrens. Deze inkomensgrens is afhankelijk van het aantal kinderen dat uw heeft. Als u wilt  weten of u in aanmerking komt voor het kindgebonden budget? Dan kunt u  via deze link naar de belastingdienst een proefberekening maken.

De maximale bedragen van het kindgebonden budget in 2017 zijn:

Huishouden Hoogte bedrag
Gezin met 1 kind Maximaal € 1.142 per jaar (€95,16 per maand uitbetaald)
Gezin met 2 kinderen Maximaal € 2.040 per jaar (€170 per maand uitbetaald)
Gezin met 3 kinderen Maximaal € 2.325 per jaar (€193,75 per maand uitbetaald)
Voor het vierde en ieder volgend kind Maximaal € 2.325 per jaar plus € 285 extra per jaar per volgend kind
(€193,75 per maand + €16,15 per maand voor ieder volgend kind uitbetaald)
Alleenstaande ouder Maximaal € 3.076 per jaar (€256,33 per maand uitbetaald)

Veranderingen kindgebonden budget in 2017

In vergelijking met 2016 is het kindgebonden budget in 2017 voor het eerste en tweede kind van een gezin maximaal 100 euro per kind hoger.

Gezinnen met een laag of middeninkomen met twee kinderen kunnen in 2017 maximaal 2040 euro aan kindgebonden budget krijgen boven op de kinderbijslag. Dat was in 2016 nog 1866 euro. Bijna 800.000 gezinnen krijgen in 2017 meer geld voor hun kinderen dankzij de verhoging.