Kinderbijslag 2017

De opvoeding van je kind brengt diverse kosten met zich mee. Je kind moet niet alleen eten en drinken, maar heeft ook kleding en scholing nodig. De kosten voor de kinderopvang zijn tegenwoordig ook hoog. Als je portemonnee het toelaat wil je bovendien ook af en toe eens met de kids op stap voor het maken van een leuke uitje naar binnen- of buitenland. Het Nibud heeft berekend dat een kind gemiddeld 17 procent kost van het inkomen dat een gezin gezamenlijk te besteden heeft. Een gezin dat jaarlijks €50.000 te besteden heeft, geeft gemiddeld €8.500 per jaar aan een kind uit.

Om ouders hierin tegemoet te komen heeft de overheid een tegemoetkoming voor ouders kinderbijslag 2017bedacht: kinderbijslag. Deze toeslag is een tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor de opvoeding van je kind. Kinderbijslag is een inkomensonafhankelijke bijdrage en geldt voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt.

Hoogte van de kinderbijslag in 2017
In 2017 ontvang je het volgende bedrag per kwartaal per kind aan kinderbijslag:

*Kind 0 t/m 5 jaar: € 197,51
*Kind 6 t/m 11 jaar: € 239,84
*Kind 12 t/m 17 jaar: € 282,16

Heb je meer dan 1 kind? Dan krijg je uiteraard per kind kinderbijslag uitgekeerd. De hoogte van het bedrag kun je eenvoudig uitrekenen aan de hand van de hierboven genoemde bijdragen. Hoe meer kinderen je hebt, des te hoger dus het bedrag aan kinderbijslag dat op je rekeningnummer wordt uitgekeerd.

De uitbetaaldagen van de kinderbijslag in 2017
De kinderbijslag wordt viermaal per jaar uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op je rekeningnummer. Dit gebeurt altijd aan het einde van een kwartaal. De uitbetaaldagen van 2017 zijn:

  • 2 januari 2017 – uitbetaling van het vierde kwartaal van 2016
  • 3 april 2017 – uitbetaling van het eerste kwartaal van 2017
  • 3 juli 2017 – uitbetaling van het tweede kwartaal in 2017
  • 2 oktober 2017 – uitbetaling van het derde kwartaal in 2017

Wanneer is kinderbijslag in het leven geroepen?
Kinderbijslag bestaat al heel lang in Nederland. We gaan hiervoor terug naar de jaren 40 van de vorige eeuw. In 1940 werd kinderbijslag voor het eerst uitgekeerd aan mensen in Nederland vanaf het derde kind. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze regeling ook van kracht voor het eerste en tweede kind. Zelfstandige ouders mochten vanaf 1951 ook aanspraak maken op deze tegemoetkoming die vanuit de overheid werd verstrekt. Het recht op kinderbijslag ligt vast in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en valt onder de zogenaamde volksverzekeringen. Om aanspraak te kunnen maken op kinderbijslag, hoeft er geen premie te worden betaald. Het is een gratis tegemoetkoming vanuit de overheid om de kosten voor de opvoeding van een kind te dekken. Een snelle rekensom laat dus zien dat deze regeling in Nederland al ruim 80 jaar van kracht is. Uiteraard is er tussentijds het een en ander gewijzigd, maar de kinderbijslag wordt nog steeds elk kwartaal uitgekeerd aan gezinnen die daar recht op hebben.

Wanneer heb je recht op kinderbijslag?
Woon of werk je in Nederland en heb je kinderen van 18 jaar en jonger? Dan heb je recht op kinderbijslag. De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van je kind. Word je zoon of dochter 6 jaar? Dan wordt de bijdrage verhoogd. Dit gebeurt ook bij het 12e levensjaar van je zoon of dochter. Uiteraard speelt ook de hoeveelheid kinderen die je hebt een rol in de hoogte van de kinderbijslag. Hoe meer kinderen je hebt, hoe hoger de kinderbijslag in 2017 zal zijn. De bedragen die in 2016 worden uitgekeerd aan kinderbijslag vind je verderop in het artikel. De hoogte van de kinderbijslagbedragen voor 2017 zijn op dit moment nog niet bekend.

Regels voor kinderbijslag en buitenland
Ben je afkomstig uit het buitenland of heb je plannen om te gaan wonen in het buitenland? Dan gelden er andere regels en voorwaarden omtrent kinderbijslag. Het is belangrijk hiervan notitie te nemen als je je verdiept in de regels omtrent kinderbijslag 2016 of 2017. Om je daarbij te helpen, hebben wij de rechten en plichten voor je op een rijtje gezet. Dit maakt het voor jou een stuk gemakkelijker om te weten waar je recht op hebt en aan welke voorwaarden je moet voldoen. Handig als je bijvoorbeeld recent in Nederland bent komen wonen of als je momenteel werkzaam bent in het buitenland maar wel in Nederland woont.

Wonen in het buitenland en kinderbijslag
Woon je in het buitenland, maar blijf je gewoon in Nederland werken? Dan heb je recht op kinderbijslag voor een of meerdere kinderen. Woon je in het buitenland en werk je niet in Nederland? Dan krijg je alleen kinderbijslag als je aan onderstaande voorwaarden voldoet:

*Je bent tijdelijk werkzaam in het buitenland. Je kunt hiervoor een detacheringsverklaring overleggen aan de SVB;
*Je bent als Nederlander in dienst van de overheid in het buitenland;
*Je bent als transporteur in dienst van een Nederlands bedrijf.

Ga je buiten een land van de Europese Unie wonen? Dan heb je alleen recht op kinderbijslag als je in een land woont waar Nederland een zogenaamd handhavingsverdrag mee heeft gesloten. Gaat je kind tijdelijk in het buitenland wonen om bepaald onderwijs te volgen? Dan heb je eveneens recht op kinderbijslag als dit gebeurt in een land waarmee een handhavingsverdrag is gesloten.

Afkomstig uit het buitenland en kinderbijslag
Er gelden ook specifieke voorwaarden als je uit het buitenland afkomstig bent en in Nederland gaat wonen en werken. Je krijgt alleen kinderbijslag als je beschikt over een geldige verblijfsvergunning. Heb je een werkvergunning en kom je uit de EU of Zwitserland? Ook dan heb je recht op kinderbijslag. Kom je uit een ander land en heb je geen detacheringsverklaring? Dan kun je ook aanspraak maken op kinderbijslag in Nederland. In alle andere gevallen heeft iemand uit het buitenland geen recht op kinderbijslag.

Kinderbijslag bij gescheiden ouders en co-ouderschap
Gescheiden ouders met kinderen hebben eveneens recht op kinderbijslag. De ouder in wiens huishouden het kind hoofdzakelijk woont, aan deze ouder wordt de kinderbijslag door de SVB uitgekeerd. Ook al betaal jij als vader misschien alimentatie aan je ex-partner, dan nog wordt de kinderbijslag uitgekeerd aan de moeder. Is er sprake van co-ouderschap bij de opvoeding van een kind en is de opvoeding gelijkmatig verdeeld? Dan wordt de kinderbijslag gelijkmatig verdeeld en overgemaakt aan beide partijen.

Waarom een beroep doen op kinderbijslag?
Het leven is duur, zeker als er kinderen worden geboren, daarom is het prettig om gebruik te maken van de toeslagen die de overheid in het leven heeft geroepen. Voor de overheid maakt het niet uit of je een bijstandsuitkering ontvangt of dat je een baan hebt, elk kind onder de 18 jaar heeft recht op kinderbijslag. Het is daarom verstandig om van deze handige regeling gebruik te maken, des te meer omdat je over de besteding van de kinderbijslag geen verantwoording hoeft af te leggen. Hier is alleen sprake van in zeer specifieke gevallen. Je beslist dus zelf wat je met het geld doet.

Waar kun je de kinderbijslag voor gebruiken?
Kinderbijslag kun je voor diverse doeleinden gebruiken. Hier zijn geen regels aan verbonden. Je hoeft kinderbijslag dus niet specifiek voor je kind(eren) te gebruiken. Er zijn ook mensen die er de gemeentebelastingen, hun energierekening of grote boodschappen van betalen. Heb je normaal gesproken geen geld om op vakantie te gaan of wil je graag een leuk uitje maken met je zoon of dochter? Dan is kinderbijslag een fijne bijdrage om dit te realiseren. Voor mensen met enkel een WW-uitkering of bijstandsuitkering is het eveneens prettig om kinderbijslag te krijgen. Wellicht is dit ook voor jou van toepassing. Niemand hoeft je dan uit te leggen hoe je elke maand de eindjes aan elkaar moet knopen. Dat weet je namelijk als geen ander. Een gratis extraatje vanuit de overheid is dan een aangename aanvulling op een minimuminkomen.

Hoe kun je kinderbijslag aanvragen?
Heb je conform de regels recht op kinderbijslag? De kinderbijslag voor 2017 kun je aanvragen met je DigiD. Bij de geboorte van je eerste kind ga je altijd naar het gemeentehuis om aangifte te doen. De gemeente geeft dit vervolgens door aan de SVB en deze stuurt jou een brief toe met informatie over hoe je de kinderbijslag kunt aanvragen. Dit doe je namelijk eenvoudig digitaal met je DigiD. Heb je nog geen DigiD? Deze kun je eenvoudig aanvragen via de website Digid.nl. Krijg je in de toekomst nog meer kinderen? Dan hoef je niet opnieuw kinderbijslag aan te vragen. Het bedrag wordt namelijk automatisch aangepast door de SVB. In sommige situaties moet je wel zelf bij de SVB kinderbijslag aanvragen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als je kind niet in Nederland is geboren, wanneer je in het buitenland woont of als je binnen 1 maand geen aangifte hebt gedaan bij de gemeente van de geboorte van je zoon of dochter. Dan dien je dit apart door te geven aan de SVB.


Wanneer komt de kinderbijslag te vervallen?
De kinderbijslag wordt natuurlijk niet eeuwig doorbetaald. Als je zoon of dochter 18 jaar wordt, vervalt daarmee ook de kinderbijslag. De toelage wordt ook stopgezet als je studiefinanciering aanvraagt omdat je kind gaat studeren aan de hogeschool of universiteit. Heb je een belangrijke wijziging door te geven aan de SVB? Doe dit dan op tijd. Daarmee voorkom je dat je flink geld terug moet betalen aan de overheid. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Komt jou zoon of dochter te overlijden? Dan wordt de kinderbijslag stopgezet in het kwartaal na het overlijden. Dit gebeurt automatisch en hoef je niets voor te regelen.

Hoeveel kinderbijslag krijg je?
De hoogte van de kinderbijslag 2017 is afhankelijk van de leeftijd van je kind(eren). Heb je meerdere kinderen? Dan worden alle bedragen bij elkaar opgeteld en naar je rekeningnummer overgemaakt. Is jouw kind op de eerste dag van het kwartaal geboren, bijvoorbeeld op 1 april? Dan gaat je kinderbijslag in op 1 juli. Is jouw kind op 14 april geboren, dan gaat de tegemoetkoming pas in per het derde kwartaal, namelijk 1 oktober.

Ook het hebben van een bijbaantje bepaalt de hoogte van de kinderbijslag. Dit geldt alleen als je zoon of dochter 16 of 17 jaar oud is. Een kind van deze leeftijd mag maximaal € 1.266,- per kwartaal verdienen. Tijdens de zomervakantie mag dit bedrag worden verhoogd tot maximaal € 1.300,-. Tot het 16e levensjaar heeft een baantje geen invloed op de hoogte van de kinderbijslag. In bepaalde gevallen heb je recht op dubbele kinderbijslag. Dit kan van toepassing zijn als je kind thuiswonend is maar wel intensieve zorg nodig heeft. Woont je kind niet thuis, maar moet je toch veel kosten maken? De SVB bepaalt dan of je ook recht hebt op dubbele kinderbijslag. Wel dien je hiervoor de gemaakte kosten te kunnen aantonen.
Kinderbijslag in 2017
Verwachten jij en je partner in 2017 een eerste zoon of dochter en wil je gebruikmaken van de regeling die de overheid hiervoor in het leven geroepen heeft? Zorg er dan voor dat je tijdig aangifte doet van de geboorte van je zoon of dochter bij de gemeente waar je woont. Als je dit binnen 1 maand doet, dan staat de kinderbijslag aan het eind van het volgende kwartaal op je rekening. Hoe hoog het bedrag is voor de kinderbijslag 2017, is op dit moment nog niet bekend. Daarover wordt later meer bekend. De kans is ook reëel dat het bedrag niet wordt aangepast, maar hetzelfde blijft als in 2016.

Korte samenvatting
In principe ben je nu op de hoogte van alle informatie omtrent de kinderbijslag. Aangezien het flink wat informatie is, vatten we voor de duidelijkheid nog even alles samen:

Iedereen die in Nederland woont en/of werkt en kinderen heeft van 18 jaar en jonger, heeft recht op kinderbijslag. Dit is een tegemoetkoming/regeling vanuit de overheid om bepaalde kosten te kunnen dekken. Zodra je aangifte doet van de geboorte van een eerste zoon of dochter, geeft de gemeente dit door aan de SVB. Deze zorgt ervoor dat je wordt geïnformeerd over de kinderbijslag. Je vraagt kinderbijslag 2017 aan met je DigiD via de website van de Sociale Verzekeringsbank. Krijg je in de toekomst nog meer kinderen? Dan hoef je geen actie te ondernemen. De SVB stelt het bedrag van de kinderbijslag automatisch bij als er meer kinderen deel uitmaken van het gezin. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de leeftijd van je kind(eren). Vanaf het 18e levensjaar wordt de kinderbijslag automatisch stopgezet. Dit gebeurt ook als je kind voor deze leeftijd komt te overlijden of recht heeft op studiefinanciering.

Meer informatie over de kinderbijslag voor 2017?
Wil je meer informatie over de (hoogte van de) kinderbijslag in 2017? Houd dan de website van de Sociale Verzekeringsdienst in de gaten. Hier vind je belangrijke en nuttige informatie over de kinderslagbijslag voor 2017. Uiteraard geldt dit ook als je al kinderbijslag ontvangt en wilt weten wat je rechten en plichten zijn om blijvend kinderbijslag te kunnen ontvangen.